Nosco - Quảng Yên - Quảng Ninh

  • Nosco - Quảng Yên - Quảng Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco) là một Nhà máy lớn đặc biệt trong đóng tàu mới, sửa chữa tàu và chế tạo kết cấu thép.

Nhà máy Nosco Shipyard được đầu tư xây dựng từ năm 2009 và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 30/04/2016. Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được xây dựng trên diện tích hơn 100 ha ở khu vực bờ phải sông Chanh thuộc xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy được xây dựng theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư xây mới các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo năng lực sửa chữa được tàu đến 70.000 DWT, công suất sửa chữa 120 – 150 lượt/ năm. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật để có thể sửa chữa được tàu đến 100.000 DWT, nâng công suất sửa chữa đạt 150 – 200 lượt/ năm, đồng thời kết hợp với các nhà máy khác đóng mới các loại tàu đến 100.000 DWT.

Khi đi vào hoạt động nhà máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành dải công nghiệp tàu thủy miền Bắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và ngành hàng hải Việt Nam.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN