Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyễn Năng

  • Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyễn Năng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
- Sản xuất các cấu kiện kim loại 
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Xây dựng nhà không để ở
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN